k'nijn

Myasis/Madenziekte

Door het warme en vochtige weer in het voorjaar en de zomer, kunnen vliegeneitjes in de vacht van konijnen zich ontwikkelen tot maden. Deze maden eten zich vervolgens door de huid van het konijn heen en richten zo ernstige schade aan. We noemen dit myasis.

Hoe ontstaat myasis?

Wanneer een konijn wondjes in de huid heeft, door bijvoorbeeld een vechtpartij, maar ook wanneer er sprake van diarree of "plakpoep" is (zie verderop in het stukje), dan kan een groene vlieg hier eitjes in leggen. De vochtige, warme huid is namelijk een ideale voedingsbodem voor de maden van de groene vlieg. Deze eitjes zijn bijna niet waarneembaar en de maden die eruit komen zijn in het begin nog erg klein. Wanneer ze zich voeden met het natte of ontstoken weefsel groeien ze steeds groter.

Behandeling

Wanneer u deze maden ziet, of vermoedt dat uw konijn hiermee besmet is, kunt u het beste zo snel mogelijk naar de dierenarts gaan. Elk uur telt dan! De dierenarts zal dan de zichtbare maden verwijderen en het dier wassen met een antiparasitair middel wat de overige maden dood maakt. Afhankelijk van de mate van de besmetting, wordt het konijn vaker gewassen. Verdere medicatie is afhankelijk van de eventuele schade die de maden al hebben aangericht.
Erg belangrijk is dat het konijn ten alle tijden blijft eten, indien nodig wordt er bijgevoerd.

Wat kunt u doen om het te voorkomen?

Het is erg belangrijk om het hok goed schoon te houden. Vieze luchtjes of uitwerpselen die in de vacht blijven hangen trekken vliegen aan. In de zomermaanden is dit risico nog groter.

Ook is het belangrijk dat konijnen de eigen blindedarmkeutels op eten. Dit zijn zachte glimmende keutels die het konijn normaal gesproken direct uit de anus weer op eet vanwege de belangrijke voedingsstoffen die erin zitten. Wanneer een konijn deze keutels niet op kan eten omdat het er niet bij kan (vanwege overgewicht of stramheid), of wanneer het te veel biks eet en de ontlasting te zacht wordt, blijven deze keutels in de vacht plakken.

De spray genaamd "Myasis" kan deze maden voorkomen. Dit middel kan preventief gebruikt worden en er moet ruim voor de piekperiode (de periode waarin het besmettingsgevaar het grootst is) mee gestart worden. Deze piekperiode valt in juli, augustus en september, begin de behandeling dus in mei of juni. De spray moet in de risicovolle periodes één keer per maand toegediend worden. Het zorgt ervoor dat de maden gedood worden en dat eitjes zich niet verder kunnen ontwikkelen tot volwassen maden. Behalve bij konijnen, kan deze spray ook bij kleine knaagdieren, hobbypluimvee en postduiven gebruikt worden.

Gebruik eventueel horren om het konijnenhok, waar vliegen niet doorheen kunnen. Gebruik geen insecticide spray, deze is giftig voor konijnen!