dog-2807015_1280

Kind en Hond

Kinderen en honden kunnen goed samen gaan. Het is belangrijk dat u en uw gezin inzicht hebben in het gedrag van de hond, zodat de hond goed luistert en de kinderen weten wat de gedragingen van een hond betekenen en zij dus weten wat ze wel en niet kunnen doen.

De hond in het wild

Honden zijn van nature roofdieren die in een roedel (een groep) leven en in groepsverband jagen. Bovendien kennen ze een strikte rangorde binnen deze roedel, waardoor er honden dominant over anderen mogen zijn en omgekeerd. Door deze rangorde tussen de dieren, heerst er rust in de roedel.

 

De huishond

Een huishond zal uw gezin zien als zijn of haar roedel. Een hond die qua rangorde op de laatste plaats komt in huis en die plaats ook kent, zal voor weinig problemen zorgen in het gezin. Geef uw hond dus duidelijk leiding in huis en wees consequent in het handhaven van regels. Afhankelijk van het karakter van de hond, zal deze plaats dan snel duidelijk zijn. Een dominante hond heeft deze leiding waarschijnlijk aanhoudend nodig, omdat hij of zij toch haar rang zal willen verhogen. Bij een onderdanige hond zal het maar af en toe nodig zijn te corrigeren.

Op cursus gaan met uw hond is volgens ons altijd een goede investering om de band tussen u en uw hond te verstevigen en om de rangorde nog duidelijker te maken.

 

Bijten

Wist u dat de meeste honden pas bijten nadat ze een aantal waarschuwingssignalen hebben af gegeven? Het is aan u en uw gezin, deze signalen tijdig te herkennen. Bovendien lopen kinderen extra risico gebeten te worden, omdat ze kleiner zijn dan een volwassen mens en dus voor de hond ook gemakkelijk lager in de rangorde staan; maar ook omdat ze de lichaamstaal van een hond niet kennen.

Ook maken, vooral kleine, kinderen vaak onverwachte bewegingen, waar een angstig aangelegde hond gemakkelijk van schrikt. Als deze niet kan vluchten, is bijten vaak nog de enige optie. Leer dus kinderen al jong aan, de hond niet te plotseling te benaderen. Wacht liever tot de hond zelf het initiatief neemt tot toenadering en laat uw kind(eren) nooit alleen met uw hond. Neem geen enkel risico, ook niet met een hond die bekend staat als zeer tolerant.

 

De hond en de komst van een baby

Een hond heeft tijdens de zwangerschap al in de gaten dat er veranderingen op til zijn. Begin tijdig met de nieuwe aanpassingen in huis (box, kinderkamer) en geef de hond daar een positieve associatie bij. Neem ook regelmatig de lege kinderwagen alvast mee tijdens de wandeling, zodat uw hond al kan wennen. Wat erg belangrijk is, is dat u de hond nu al de beperkingen op legt die straks gaan gelden als de baby er is. Mag de hond bijvoorbeeld nu nog op de bank, maar straks niet meer, dan kunt u dat het beste gelijk al gaan verbieden. Gaat u uw hond dingen verbieden zodra de baby er is, dan associeert de hond de baby met allerlei dingen die hij of zij niet meer mag en dan zal de acceptatie van het nieuwe gezinslid een stuk moeizamer verlopen.

Als uw baby eenmaal geboren is, laat uw hond dan pas kennis maken als de moeder uit bed is en zij de hond al even apart aandacht heeft kunnen geven. Laat de hond daarna kennis maken met de baby, terwijl u uw baby hoog in uw armen houdt. Praat rustig tegen de hond en dwing hem of haar niet te snuffelen. Als er een natuurlijke rangorde heerst in uw gezin, dan zal uw hond de baby gepast begroeten en hem of haar gewoon accepteren.

Let op: als er kraamvisite komt en normaal wordt de hond als eerste begroet, zorg dan dat dit nu ook gebeurt! Daarna kan de baby bewonderd worden. Zo voelt de hond zich niet gepasseerd door de komst van de baby.

 

Samenvatting

Kinderen en honden kunnen prima samen. Toch is het verstandig om even stil te staan bij de keuze van een hond. Hebt u een hond aangeschaft, begin dan meteen met zijn of haar opvoeding, liefst door met het dier een cursus te volgen.
Als laatste: kinderen kunnen zeer onverwachte dingen doen. Laat kinderen daarom nooit met honden alleen!