Ziekten overgedragen door de teek

Teken zijn kleine spinachtige parasieten. Ze vallen zowel onze huisdieren als onszelf lastig. Ze hechten zich vast aan de huid en zuigen hierbij bloed. Tegelijkertijd kunnen ze op dat moment ziekten overbrengen! Deze ziekten kunnen levensbedreigend zijn voor u huisdier en zijn niet allemaal meer te genezen. Daarom is het zo belangrijk om uw huisdieren tegen teken te beschermen.

Overdraagbare ziekten door teken:

De ziekte van Lyme – Deze ziekte wordt overgedragen door een teek die de Borrelia bacterie bij zich draagt, die verantwoordelijk is voor Lyme. Deze bacterie leeft van wilde dieren, zonder dat deze ziek worden, maar de bacterie dus wel verspreiden. De besmette teek moet zich minimaal 24 uur voeden, voordat hij deze bacteriën kan overdragen. Tekenpreventie is dus erg belangrijk. 
De meeste honden worden gelukkig niet ziek na besmetting met lyme en vertonen nauwelijks symptomen. In zeldzame gevallen lijkt het echter te kunnen resulteren in chronische gewrichtsontsteking en mogelijk nierfalen. Ook wordt dan sloomheid, koorts, weinig eetlust en vergrootte lymfeklieren gezien.

Katten lijken niet ziek te worden van de bacterie. 

Verspreiding: In heel Europa.

Babesiosis – Deze ziekte wordt veroorzaakt door de parasiet Babesia Canis. Deze parasiet wordt overgebracht door teken en nestelt zich in rode bloedcellen die daardoor vernietigd worden. De klachten van uw hond bij deze infectie kunnen zijn: koorts, hoesten, kreupelheid, bloedarmoede (bleke slijmvliezen), roodbruine urine, vermagering, sloomheid. Deze infectie komt vaak voor bij honden, minder vaak bij mensen. Na een tekenbeet bedraagt de incubatietijd één tot zes weken.

Babesiosis bij de kat komt sporadisch voor. Katten die besmet zijn, zijn lusteloos, eten niet, zijn zwak  en hebben diarree. Koorts en geelzucht komen niet vaak voor, maar de verschijnselen kunnen onopvallend blijven tot een later ziektestadium.

Verspreiding: Komt vooral voor in Zuid-Europa. De gastheer van deze ziekte, de dermacentor teek, is echter ook in Nederland aanwezig. Recent zijn er ook gevallen bekend van honden gediagnosticeerd met Babesia, die nooit in het buitenland zijn geweest!

Ehrlichiosis – Bij honden wordt deze ziekte veroorzaakt door een bacterieachtig organisme Ehrlichia Canis. Deze ziekte komt voornamelijk bij honden voor, soms bij katten en mensen. Hij lijkt qua symptomen op Babesiose en wordt ook overgebracht door teken. In een acuut stadium is het te behandelen, maar wordt de ziekte chronisch dan niet of nauwelijks. 3 Tot 16 dagen na de tekenbeet ziet u koorts, sloomheid, geen eetlust en bloedarmoede (bleke slijmvliezen).

De meeste katten worden niet ziek van de bacterie. 

Verspreiding: Komt vooral voor in Zuid-Europa.

Anaplasmose - Deze ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en wordt overgedragen door dezelfde teek als die de ziekte van Lyme overdraagt. Niet alle honden worden ziek van deze bacterie, maar als ze het wel worden zien we volgende symptomen: koorts, slecht eten, sloom, overgeven, diarree en bloedingen. 

De meeste katten worden niet ziek van de bacterie. 

Verspreiding: In heel Europa.

Leishmaniosis – Ondanks dat deze aandoening niet wordt overgebracht door teken, noemen we hem hier toch even. Deze infectieziekte wordt veroorzaakt door een eencellig organisme. Een besmetting komt tot stand via de beet van zandvliegjes of zandvlooien, die de besmetting in hun bloed bij zich dragen. Kleine zoogdieren worden met deze ziekte besmet, mensen kunnen drager zijn. De symptomen verschillen enorm per hond. Sommige honden krijgen de ziekte kort na infectie, bij anderen is het hun hele leven aanwezig zonder ooit klachten te hebben gegeven. De parasiet kan zich inkapselen in milt, lever of in het beenmerg of lymfeklieren. U merkt hier dan niets van en de hond heeft geen ziekteverschijnselen. Wanneer er wel symptomen zijn, is dit meestal: lusteloosheid, geen eetlust, afvallen, koorts, bloedarmoede, vergrootte lymfeklieren, huidklachten (droog en schilferig, kale plekken), oogontsteking en diarree.

Bij katten komt de ziekte nauwelijks voor.

Verspreiding: Komt vooral voor in Zuid-Europa.

Er zijn veel middelen op de markt geschikt voor de preventieve zorg tegen teken. Denk hierbij aan de scalibor tekenband, pipetten, maar ook tabletten behoren tot de mogelijkheid. Informeer bij onze kliniek voor meer informatie!

Het Websitebedrijf