Ziektebeelden veroorzaakt door de teek

Babesiosis – Dit is een infectie veroorzaakt door de parasiet Babesia. Deze parasiet wordt overgebracht door teken en nestelt zich in rode bloedcellen die daardoor vernietigd worden. De klachten van uw hond bij deze infectie kunnen zijn: koorts, hoesten, kreupelheid, bloedarmoede (bleke slijmvliezen), roodbruine urine, vermagering, sloomheid. Deze infectie komt vaak voor bij dieren, minder vaak bij mensen. Na een tekenbeet bedraagt de incubatietijd één tot zes weken.
Verspreiding: Komt vooral voor in Zuid Europa, landen rond de Middellandse Zee. De gastheer van deze ziekte, de dermacentor teek, is echter ook in Nederland aanwezig. Recent zijn er ook gevallen bekend van honden gediagnosticeerd met Babesia, die nooit in het buitenland zijn geweest.

Ehrlichiosis – Infectieziekte, veroorzaakt door een bacterieachtig organisme. Deze ziekte komt voornamelijk bij honden voor, soms bij katten en mensen. Hij lijkt qua symptomen op Babesiose en wordt ook overgebracht door teken. In een acuut stadium is het te behandelen, maar chronisch niet of nauwelijks. 3 Tot 16 dagen na de tekenbeet ziet u koorts, sloomheid, geen eetlust en bloedarmoede (bleke slijmvliezen).
Verspreiding: Komt vooral voor in Zuid Europa, landen rond de Middellandse Zee.

De ziekte van Lyme – Deze ziekte wordt overgedragen door een teek die de Borrelia bacterie bij zich draagt, die verantwoordelijk is voor Lyme. Deze bacterie leeft van wilde dieren, zonder dat deze ziek worden, maar de bacterie dus wel verspreiden. De besmette teek moet zich minimaal 24 uur voeden, voordat hij deze bacteriën kan overdragen. Tekenpreventie is dus erg belangrijk.
De meeste honden worden gelukkig niet ziek na besmetting met lyme, maar het kan resulteren in chronische gewrichtsontsteking en hierdoor kreupelheid. Daarbij kan het nierfalen veroorzaken. Ook wordt sloomheid, koorts, weinig eetlust en vergrootte lymfeklieren gezien.

Verspreiding: In heel Europa, in Nederland voornamelijk op de Veluwe.

Leishmaniosis – Ondanks dat deze aandoening niet wordt overgebracht door teken, noemen we hem hier toch even. Deze infectieziekte wordt veroorzaakt door een eencellig organisme. Een besmetting komt tot stand via de beet van zandvliegjes of zandvlooien, die de besmetting in hun bloed bij zich dragen. Kleine zoogdieren worden met deze ziekte besmet, mensen kunnen drager zijn. De symptomen verschillen enorm per hond. Sommige honden krijgen de ziekte kort na infectie, bij anderen is het hun hele leven aanwezig zonder ooit klachten te hebben gegeven. De parasiet kan zich inkapselen in milt, lever of in het beenmerg of lymfeklieren. U merkt hier dan niets van en de hond heeft geen ziekteverschijnselen. Wanneer er wel symptomen zijn, is dit meestal: lusteloosheid, geen eetlust, afvallen, koorts, bloedarmoede, vergrootte lymfeklieren, huidklachten (droog en schilferig, kale plekken), oogontsteking en diarree.

Verspreiding: Kustgebied Zuid Europa.

Er zijn veel middelen op de markt geschikt voor de preventieve zorg tegen teken. Denk hierbij aan de scalibor tekenband, pipetten, maar ook tabletten behoren tot de mogelijkheid. Informeer bij onze kliniek voor meer informatie!

Het Websitebedrijf