Kat | Gedragstherapie

Het gedragsspreekuur is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van het probleemgedrag van uw kat. Onder probleemgedrag verstaan we gedrag dat in feite normaal is voor een kat, maar dat voor u als eigenaar een probleem vormt omdat het zich buitengewoon hevig of vaak laat zien. Of omdat het gedrag storend is voor de omgeving, bijvoorbeeld wanneer de buren gaan klagen over overlast.

Enkele voorbeelden van normaal, maar ongewenst gedrag zijn:

• krabben aan meubelen

• sproeien (in een straaltje naar achteren plassen)

• onzindelijkheid

• vechten met huisgenoten of buurtkatten

• overdreven veel miauwen of aandacht vragen

• overmatig vogels vangen

• mensen aanvallen, krabben of bijten

• een zeer angstige of schuwe kat

Het gedragsspreekuur vindt plaats op onze kliniek, door assistente Esther die zich heeft verdiept in kattengedrag en al jaren ervaring hiermee heeft. Voorafgaand aan een gedragsspreekuur vult u een uitgebreide vragenlijst in, zodat Esther zich alvast op het spreekuur kan voorbereiden. Tijdens het gedragsspreekuur zelf wordt, in een tijdsbestek van ongeveer een uur, het (probleem)gedrag van uw kat(ten) en uw persoonlijke situatie in kaart gebracht. Dit gebeurt door middel van een vraaggesprek.

Aan de hand van al deze informatie achterhaalt de gedragstherapeute de oorzaak van het probleemgedrag van uw kat en bepaalt zij samen met u de in te zetten therapieën. Zij houdt hierbij altijd rekening met uw persoonlijke situatie en die van de kat. U kunt hierna goed zelfstandig aan de slag met de gegeven adviezen. U krijgt een schriftelijk verslag van het gedragsspreekuur en de ingezette therapie. Hierna heeft u altijd de mogelijkheid om telefonische ondersteuning te krijgen.

Download hier informatie over verhuizen met uw kat

Download hier informatie over de introductie van een hond bij een kat

Download hier informatie over de introductie van een kat in een kattenhuishouden

Het Websitebedrijf