Oorontsteking

Oorontstekingen zien we zeer regelmatig bij de hond. Meestal betreft het een ontsteking van de uitwendige gehoorgang, eventueel met de oorschelp erbij. Sommige rassen zijn meer gevoelig voor ontstekingen van het oor.

Symptomen

Oorontsteking kan verschillende klachten geven. Veel voorkomende symptomen zijn schudden met het hoofd, krabben aan het oor, piepen bij aanraking, vuile stinkende oren, hoofd schuin houden, oor omlaag houden en soms doofheid of slechter horen.

Oorzaken

 • Bacteriën: Plotselinge groei van bacteriën die normaal gesproken op de huid (dus ook op de huid in het oor) voorkomen kunnen roodheid en pus veroorzaken. Soms is de gehoorgang besmet met bacteriën die normaal niet op de huid voorkomen. Zulk soort oorontstekingen zijn veel moeilijker te behandelen.
 • Gisten: Gisten zijn eencelligen schimmels. De gist "Malessezia" zien we regelmatig als veroorzaker van een ernstige oorinfectie.
 • Allergieën: Huidproblemen zoals allergieën zijn een zeer onderschatte oorzaak van vooral chronische oorklachten. Waarschijnlijk heeft meer dan 50% van alle chronische oorproblemen een allergie als onderliggende oorzaak. De uitwendige gehoorgang is gewoon een voortzetting van de huid, alleen is het milieu in het oor nog gunstiger voor bacteriën en gisten (warm, vochtig, huidvetten).
 • Oormijt: Oormijt is een besmettelijke parasiet, dat veel jeuk en ongemak kan veroorzaken. Meestal zien we deze parasiet bij pups. 
 • Vreemde voorwerpen: voorwerpen die niet in het oor thuis horen kunnen acute oorproblemen veroorzaken. In de zomer is de grasaar nogal eens de oorzaak van oorproblemen. Dit kan gepaard gaan met veel pijn en ongemak.

Diagnose

Aangezien er diverse oorzaken zijn van oorontsteking is goede en zorgvuldige diagnostiek onmisbaar voor een succesvolle behandeling. Hulpmiddelen om een juiste diagnose te stellen zijn:

 • Algemeen onderzoek: dit begint met een goede anamnese (vraaggesprek over de klacht), zorgvuldig onderzoek van de hele hond en uiteraard een ooronderzoek met inspectie van de gehoorgang met een kijker.
 • Microscopisch onderzoek: door oorsmeer op een draagglaasje aan te brengen en onder de microscoop te bekijken, evt na een specifieke kleuring, kan er informatie ingewonnen worden over de aanwezigheid van gisten, bacteriën en mijten.
 • Bacteriologisch onderzoek: door een swab (soort wattenstaafje in een voedingsbodem) te nemen en op te sturen voor bacteriologisch onderzoek kunnen we achterhalen welke bacterie(n) in het oor aanwezig is (zijn). En nog veel belangrijker, kunnen we onderzoeken voor welke antibiotica die specifieke bacterie gevoelig is, zodat succes van behandeling meer gegarandeerd is.
 • Huidonderzoek: wanneer een huidprobleem als achterliggende oorzaak wordt vermoed zal de diagnostiek zich richten op de huid. Als eerste stap wordt dan vaak een hypoallergeen dieet gestart, ook kan er een allergietest worden gedaan.

Behandeling

Afhankelijk van de oorzaak zal een specifieke behandeling gestart worden. Dit maakt dat goed onderzoek vooraf noodzakelijk is. Mogelijke behandelingen kunnen zijn:

 • Zalven: Er zijn diverse zalven, afhankelijk van de soort ontsteking wordt de juiste zalf voorgeschreven, ter bestrijding van jeuk, roodheid, bacteriën en/of gisten of mijten.
 • Spot-on pipet: druppels tussen de vacht op de huid om parasieten (vlooien, oormijten) te doden.
 • Pijnstillers: ter bestrijding van de eventuele pijn die een oorontsteking kan veroorzaken.
 • Cleaners: deze kunnen worden ingezet om grote hoeveelheid oorsmeer te verwijderen of voorafgaand aan zalven om de zalf daar te laten werken waar het hoort.
 • Spoelen: bij grote hoeveelheid oorsmeer of pus kan oorspoelen nuttig zijn om de zalf daar te laten werken waar het hoort. Bij hele hardnekkige infecties met veel produktie van oorsmeer of pus, kan het spoelen in de loop van de behandeling vaker nodig zijn.
 • Antibiotica: wanneer een oorontsteking niet lokaal behandeld kan worden doordat het trommelvlies bijvoorbeeld niet intact is, dan kan er een antibioticakuur voorgeschreven worden.

Samenvatting

Oorontsteking is een veelvoorkomend probleem bij honden. Een zorgvuldige diagnose is belangrijk in verband met de in te stellen behandeling. Door een goede diagnose, een juiste behandeling en een gemotiveerde eigenaar, zijn zelfs de meest chronische oorontstekingen goed te behandelen. Zo kan voorkomen worden dat een hond zijn leven lang last blijft houden van een oorontsteking. 

 

Het Websitebedrijf