Hond | Gedragstherapie en vuurwerkangst

Gedragsspreekuur

Het gedragsspreekuur is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van het probleemgedrag van uw hond. Onder probleemgedrag verstaan we gedrag dat in feite normaal is voor een hond, maar dat voor u als eigenaar een probleem vormt omdat het zich buitengewoon hevig of vaak laat zien. Of omdat het gedrag storend is voor de omgeving, bijvoorbeeld wanneer de buren gaan klagen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

* niet luisteren in het algemeen

* hevig trekken aan de lijn

* weglopen

* uitvallen naar andere honden

* vechten met andere honden

* uitvallen naar mensen

* hevig blaffen als de voordeurbel gaat

* dreigen bij binnenkomend bezoek

* dreigen (en bijten) van een of meerdere gezinsleden

* niet willen/kunnen apporteren

* bak en prooinijd

Het gedragsspreekuur vindt plaats op onze kliniek, door een Kynologisch Gedragstherapeute. Voorafgaand aan een gedragsspreekuur vult u een uitgebreide vragenlijst in, zodat de therapeute zich alvast op het spreekuur kan voorbereiden. Tijdens het gedragsspreekuur zelf wordt, in een tijdsbestek van een half uur, het (probleem)gedrag van uw hond en uw persoonlijke situatie in kaart gebracht. Dit gebeurt door middel van een vraaggesprek om zo een helder beeld te krijgen van de aard en het karakter van uw hond.

Aan de hand van al deze informatie achterhaalt de gedragstherapeut de oorzaken van het probleemgedrag van uw hond en bepaalt zij samen met u de in te zetten therapieën. U krijgt een mondeling advies en er kan geadviseerd worden om uw hond intern te laten trainen, maar het kan ook zijn dat u prima zelfstandig aan de slag kunt met de gegeven adviezen. Tot de mogelijkheden behoort ook het volgen van een gehoorzaamheidscursus of individuele gedragsbegeleiding (privé-les). Het persoonlijke advies wordt u mondeling toegelicht en u krijgt een schriftelijk verslag van het advies thuisgestuurd zodat u alles nog eens op uw gemak kunt nalezen.

Vuurwerkangst

Een veel voorkomend gedragsprobleem bij honden is vuurwerkangst. De angst voor harde geluiden is een natuurlijke angst die direct te maken heeft met overlevingsdrang. Vrijwel elk dier zal reageren bij het horen van een hard geluid. Het ene dier is hier gevoeliger voor dan het andere: bij honden zijn er bijvoorbeeld rassen die gevoeliger zijn voor geluiden dan andere.

Door vervelende ervaringen of door herhaaldelijk schrikken kunnen dieren een echte fobie voor harde geluiden ontwikkelen. De angst en paniek die ze hierbij ervaren is vaak groot en zeker geen aanstellerij! Niet alleen harde knallen zijn voor dieren angstaanjagend, ook sissen, fluiten en andere hoge tonen kunnen voor hen gevaar betekenen. Lees hier meer over vuurwerkangst

Coprofagie (eten van ontlasting)

Sommige honden hebben last van coprofagie; de neiging om poep te eten. Het kan gaan om hun eigen uitwerpselen of die van andere honden, of van andere diersoorten.

Dit gedrag is bijna altijd aangeleerd gedrag. Klik hier voor alle oorzaken van coprofagie én oplossingen.

Het Websitebedrijf