Syringomyelie: pijn en ongemak bij de Cavalier King Charles Spaniel

Syringomyelie: pijn en ongemak bij de Cavalier King Charles Spaniel

cavalier king charles syringo29 februari 2012

Wij willen u op de hoogte brengen van een recent wetenschappelijk onderzoek bij de Cavalier King Charles Spaniel.
Dit onderzoek toont aan dat het ras ten gevolge van een aangeboren afwijking klachten kan hebben. Deze aangeboren afwijking is een atypische vorm van de schedel met relatief te grote hersenen, genaamd "Syringomyelie". De uitslag van dit onderzoek wordt bevestigd door Drs. Luc Janssens, specialist bij Dierenkliniek Anubis te Antwerpen.

Veel van deze klachten herkent u, als baasje van een Cavalier King Charles Spaniel misschien niet als problematisch, maar kunnen wel degelijk pijn en ongemak bij uw dier geven.

Syringomyelie kan zich op verschillende manieren uiten:

• Veranderingen in het gedrag
• Zachtjes janken zonder aantoonbare reden
• Krabben in de nek door jeuk van ongekende oorsprong

Wat is syringomyelie?

Syringomyelie is een steeds ernstiger wordende aandoening bij de Cavalier King Charles Spaniel. Het geeft erge hoofdpijn en wordt veroorzaakt door een misvorming van de schedel met als gevolg dat de schedel te klein is voor de hersenen. Dit dwingt de hersenen uit te puilen in het achterhoofdsgat, waar het ruggenmerg begint. De druk die de hersenen uitoefenen op de zenuwuiteinden hebben vaak neurologische bijwerkingen en kunnen zeer pijnlijk zijn. Alhoewel syringo ook bij andere kleine rassen voorkomt, betreft het overgrote deel van de gevallen die veterinaire neurologen zien, Cavaliers. Sommige onderzoekers zijn van mening dat syringo gezien moet worden als het voornaamste gezondheidsprobleem in het ras.

Nu de bewustwording over syringomyelie groeit, worden waarschijnlijk meer mensen bezorgd dat hun Cavalier klachten van syringo vertoont. Hoewel onderzoek begint aan te tonen dat tenminste 50% van de cavaliers syringo heeft, is het ook zo dat bij de meerderheid van deze honden de effecten mild zijn. In de meeste gevallen zal de hond nooit enige symptomen vertonen en zal een normaal leven leiden. De doelstelling bij onderzoekers en fokkers is nu om de vooruitgang van de aandoening in het ras een halt toe te roepen, zodat de komende generaties niet ernstiger vormen van syringo zullen vertonen: syringo blijkt in ernst toe nemen in elke generatie waarin het doorgegeven wordt. Het uiteindelijke doel is om de aandoening compleet te elimineren, aangezien deze druk in de hersenen niet als "normaal" beschouwd kan worden voor welke hond dan ook, zelfs als er geen zichtbare symptomen waarneembaar zijn.

Symptomen

De eerste symptomen (gewoonlijk is minstens één hiervan aanwezig) worden omschreven als volgt:

• Buitensporig veel krabben in de nek, kop, schouders of oren (Vaak alleen aan één kant. Het aanraken van de oren kan ook aanzetten tot krabgedrag.)
• Gevoeligheid rond de nek, kop, schouders, of achterpoten; of slapte, stijfheid en/of pijn in de poten. Om deze reden is het advies om een tuigje te gebruiken in plaats van een halsband
• Janken zonder duidelijke reden

Het in de lucht krabben, een cirkelvormige krabbeweging met de achterpoot, waarbij de hond nooit zichzelf nooit echt aanraakt, is een ander gebruikelijk symptoom – vaak voorkomend bij het lopen aan de lijn. Dit wordt dan in de loop van de tijd erger totdat het wandelen moeilijk wordt en het kan lijden tot een manier van lopen dat op het huppeltje van een konijn lijkt, wanneer de hond in de lucht probeert te krabben tijdens het lopen.

Wat kunt u doen?

Als u vermoedt dat uw hond syringomyelie zou kunnen hebben, schaf zo spoedig mogelijk een tuigje aan voor het uitlaten, aangezien dit in belangrijke mate de druk op de nek die ervoor zorgt dat de honden krabben uit onbehagen, verlicht. De nek is vaak gevoelig, omdat daar bij aangedane honden de hersenen uitpuilen in de ruggengraat en daar ook de syrinxes (met vocht gevulde holtes) zich vormen in de ruggengraat als gevolg van de druk van de hersenvloeistof.

Uit onderzoek is ook gebleken dat de hond kan reageren op soorten medicatie, dit kan gaan om NSAID'S (pijnstillers), corticosteroïden en eventueel antidepressiva. Ook is het mogelijk om uw hond te laten opereren met hier voorafgaand een MRI scan, voor deze operatie moet u naar een specialistische kliniek.

Het advies is om langs te komen op het spreekuur voor een algemeen onderzoek zodat de dierenarts kan bekijken welke behandeling het meest geschikt is voor uw hond.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen neem dan contact op met onze dierenkliniek.

« Terug

Het Websitebedrijf